SUBVENCIONS i AJUDES

Obispo Climent Coop. V. no es beneficia de cap subvenció pública més enllà de la mera concertació amb la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

CONVENIS

Els convenis signats amb entitats públiques i privades proporcionen activitats dirigides a l’alumnat i servicis que beneficien directament les famílies.

UJI, UV, UPV, Academia London Bridge, Viajes Transvía, Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad Francisco de Vitoria, CEU, Universidad Católica San Vicente Mártir, Villarreal CF, Entreculturas, Eina Escola