Per al seu funcionament, Obispo Climent Coop. V. compta amb els següents òrgans:

Assemblea General: és el màxim òrgan d’expressió i decisió. Està integrada per tots els socis i associats i té entre les seues potestats la de triar el Consell Rector.

Consell Rector: integrat per 5 membres de l’Assemblea General, és l’òrgan de govern de la cooperativa.

Composició del Consell Rector

  • President

  • Vicepresident

  • Secretària

  • Vocals (2)

Equip de Direcció: integrat per 5 membres de l’Assemblea General, vetla pel bon fer en la gestió diària de l’ensenyança. Formen l’Equip Directiu del Col·legi Santa Maria.

Càrrecs

  • Director

  • Cap d’Estudis

  • Secretària

  • Administrador

  • Representant del Titular