Les societats cooperatives, com a part del sector de l’Economia Social, es regixen per principis de transparència i de gestió democràtica. A través d’este Portal de transparència es pretén facilitar a la ciutadania l’accés a la informació d’Obispo Climent Coop. V.: la seua activitat, l’objectiu i destinació dels fons públics rebuts i altres temes que puguen ser d’interés públic.

Mostrem així el nostre compromís amb la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

 

Data de l’última actualització: gener de 2017