Els Estatuts Socials pels quals es regix Obispo Climent Coop. V., inscrits en el Registre General de Cooperatives de Castelló, poden ser consultats en el següent arxiu: