Obispo Climent Coop. V. oferix ensenyança concertada des de l’any 1997-1998 en l’etapa d’ESO, amb dos unitats per curs. Per a completar l’oferta, el curs 2000-2001 s’incorpora el Programa de Diversificació Curricular (PDC) en 4t d’ESO, que es convertix en PMAR per a 3r d´ESO el curs 2016-2017 i el PR4 per a 4t el curs 2017-2018. La concertació en Batxillerat arriba el curs 2008-2009.