TITULAR
Obispo Climent Coop. V.

ADREÇA
Avda. Europa s/n  – 12540  – Vila-real (Castelló)

CONTACTE
ocliment@colegiosantamaria.es
Tel. 964 533 577
Fax: 964 506 748

DADES REGISTRALS
Inscrita en el Registre General de Cooperatives de Castelló núm. CS-35
CIF: F-12035820